Specialisté na profesionální školení BOZP Praha

Komplexní školení bezpečnosti práce a požární ochrany.


Školení BOZP

Školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci slouží k informovanosti zaměstnanců o požadavcích a předpokladech pro vykonávanou práci. Především z hlediska rizikových faktorů, s kterými se zaměstnanec může při vykonávané práci setkat. Tzn. seznámením s veškerými riziky, s výsledky vyhodnocením rizik a jejich následovné opatření, aby zabránili vzniku působení těchto rizik.

Každý zaměstnavatel musí vést povinnou dokumentaci, jehož součástí je i dle zákonných předpisu (ZP § 103 odst. 2 a 3) školení zaměstnanců v oblasti bezpezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Základem školení BOZP je však seznámení s obecnými zásady o bezpečnosti práce se zaměřením na konkrétní pracovní činnost a pracoviště, jež je pracovník zaměstnáván. Dále pak s kolektivní smlouvou a veškerými vnitřními předpisy.

Kdy se provádí školení BOZP?

Při nástupu do nového pracovní poměru.

 • Povinné pro zaměstnance s pracovním smlouvou, tak i pro zaměstnance s dohodou o provedení práce.

 • Povinné vstupní školení, kdy se zaměstnanec seznámí s celkovým chodem na pracovišti.

 • Povinné seznámení s dokumentací, obsluhou zařízení a veškerými pokyny, zásady a riziky.

Při změně pracovního zařazení nebo druhu práce.

Při zavedení změn.

 • V zařazení nových technologií.

 • Ve výrobních a pracovních prostředcích.

-V technologických a pracovních postupech.

Při nových změnách, které by mohly podstatně ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

 • Školení je povinné provést ihned při zjištění či zavedení těchto změn.

Zaměstnavatel je dle § 37 zákoníku práce povinen zaměstnance seznámit o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na pracovišti.

Lhůty školení BOZP

Lhůtu opakovaného školení určuje zaměstnavatel s ohledem na závažnost možných rizik, s kterými se může zaměstnanec setkat při práci na pracovišti.

Školení BOZP dle profesní činnosti

Vedoucí pracovník.

 • V rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je doporučeno školení provádět minimálně 1 za 3 roky.

Pracovník v nevýrobní profesi.

 • Tzn. zaměstnanec v obchodě, provádějící administrativu a jiné.

 • V rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je doporučeno školení provádět minimálně 1 za 2 až 3 roky.

Pracovník ve výrobní profesi.

 • Tzn. zaměstnanec ve stavebnictví, dělníci, řemeslníci a jiné.

 • V rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je doporučeno školení provádět minimálně 1 za 1 rok.

Specialisté na profesionální školení BOZP

Naše akciová společnost Energom Projekty a.s, jež je Centrem bezpečnosti práce a požární ochrany, zaměstnává pouze odborně způsobilé specialisty, kteří Vám zajistí kompletní školení BOZP u všech pracovníků na srozumitelné úrovni, aby jste byli dostatečně proškolení a získali tak potřebné osvědčení.

Splňujete všechny zákonem stanovené vyhlášky a zákony?

Naši profesionálně vyškolení specialisté, Vás provedou komplexní prevencí v podobě konzultace ZDARMA:

 • Dozvíte se nové informace ve složité problematice.
 • Může to pro Vás být jen ujištění, zda-li máte všechno v naprostém pořádku.
 • V případě zajištění, budete nové zákony vědět s dostatečným předstihem.

Kontaktujte:

Centrum Bezpečnosti práce a požární ochrany

Tel. kontakt: +420 777 929 77

Email: info@energom.cz

IČ: 29001838

DIČ: CZ29001838

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace